Dalholen Hytteområde

Dovrefjell - Folldal

 • Flotte tomter i Folldal.

 • Nær Hjerkinn, Kongsvoll

 • Syd-vestvendt

 • Utsikt mot Rondane, Dovre

 • Vei, vann, avløp, strøm

 • Ikke byggeklausul

 • Hytter - se egen side

 • Ved Norges lengste seterdal

 • Svært gunstige priser

 • Muligheter for jakt og fiske

 • For komplett omtale se  www.dalholhytter.no.

  Info/Visning: Ola I. Furuhovde, 2584 Dalholen, Tlf 62 49 30 88 - 90 50 22 86   Fax 62490140