Rye Strand

Risør-den hvite by ved Skagerrak

  • Tomter beliggende fra 100 til 300 meter fra sjøen

  • Sjeldent tilbud. Flatt lende med lett adkomst til sjøen og sol fra tidlig morgen. Om kvelden ser du solen dale ned over Risør by. Tomter på ca. 1 da

  • Flott utsikt til sjøen og mot byen

  • Vei, vann, avløp, strøm, tlf. til alle hyttene

  • 10 minutter med båt til byen (ca 20 knops fart)

  • Taxi-båtene drosjekjører deg t/r byen fra din egen brygge 150 meter fra hyttedøra

  • Båtplass og plass i sjøbod

  • Særdeles dekorativt kystområde

  • Tlf 908 62 319 (Strand)

  • thore.olav@brstrand.no

 

Rye Strand er en relativt ny hyttebebyggelse med egne båthavner og badeplasser. Området ligger idyllisk plassert ved Gjernestangen på halvøya mellom Risør og Kragerø. Leivann som strekker seg tvers over denne halvøya, har sitt utløp her. Området er således omringet av både sjøen og ferskvann. Langs Leivann kan du padle over halvøya til fjorden ved Kragerø, nær Kragerø Golfpark.

De hvite ringene i forgrunnen på bildet til venstre, viser beliggenheten til hyttetomtene/båthavnene. Ringen i bakrunnen viser Risør by. Utløpet av Leivann skimtes ned til høyre i bildet. På Rye Strand er du omringet av både sjøen og ferskvann, noe som gir store rekreasjonsmuligheter året rundt. Bildet til venstre er tatt omlag fra øst mot vest.

Bildet til høyre er tatt fra sør, og her ligger hyttetomtene i venstre side av bildet. Utløpet av Leivann er til høyre i bildet, ved de røde bygningene. Leivann svinger deretter innover til venstre bak i bildet. Som bildet viser, så er det forholdsvis flatt lende fra hyttetomtene og ut i sjøen. I tillegg er det kjørbare gangveier ned til sjøen i to retninger.

Navnet Risør betyr "øyer hvor det vokser krattskog (ris)". Man regner med at Risør som byanlegg tok form i 1560-årene. Basert på eksport av eiketømmer til Europa gjennom hollandske kjøpmenn. I Risør-distriktet var eikeskogene store og frodige, og vannveiene egnet seg til fløting. Byen ble bygget opp ved utløpet av tre fjorder, der skjærgården ga naturlig beskyttelse mot havet.

Risør brant i 1716, men ble raskt bygget opp igjen og fikk bystatus i 1723. Byen utviklet seg raskt med skipsbygging og skutefart som viktigste næringsgrunnlag, og var en periode Norges tredje største sjøfartsby. Glansperiodene var rundt 1800 og 1860-80. Etterhvert som skipsfarten avtok i betydning ble industri, handel og senere turisme de viktigste næringsveiene i byen. I store trekk fikk Risør sin nåværende regulering etter bybrannen i 1861, da den ble gjennoppbygget på rekordtid under ledelse av løytnantene Hjelm og Krag.

"Den hvite by ved Skagerrak" er Risør ofte blitt kalt. Som en av de best bevarte trehusbyene i Nord-Europa har Risør visst å ivareta både sin vakre hvite barokk-kirke fra 1647 (Den hellige Aands Kirke) og et stort antall verneverdige hus. I bykjernen finner du praktisk talt ikke bygninger fra etter 1900. Kirken er byens eldste bygning.

Risør kommune har i dag ca. 7 000 innbyggere, hvorav ca. 3 500 bor i bykjernen.

De hvite trehusene og den tette kontakten med sjøen, forsommerens roseprakt, og de andre gode sidene ved Sørlandskysten finner du i rikt monn i Risør: skjærgår, bademuligheter, fiske og et yrende båtliv på havnen. I Risør er hovedparten av den store skjærgården i offentlig eie, og dermed tilgjengelig for allmenheten.

På landsiden finnes helt ned til kysten idylliske fiskevann og flotte turterreng året rundt.

Sommeren i Risør er festivaltid. Festivalene er en viktig del av det som gjør Risør til en spennende kunst- og kulturby for både fastboende og turister. I juni samler de internasjonalt anerkjente Risør Kammermusikkfest en lang rekke kjente norske og utenlandske navn fra musikkens verden, og byens intime atmosfære er som skapt for kammermusikk. Bildet til venstre er tatt ved øyene ca. 5 minutters båttur fra det nye hytteområdet Rye Strand.

I juli overtar Villvin kunsthåndverkmarked med en bred presentasjon av et syttitall av de beste kuntshåndverkere i inn- og utland - og dessuten Dragefest med høytflyvende utfordringer for gutter og jenter i alle aldre.

August er måneden for da Risør Trebåtfestival går av stabelen. Europas største samling av trebåter gjør byen til et eldorado for alle med salte drømmer og sans for form og tradisjonsrikt håndverk.

Kystområdet fra Gjerneslandet, forbi Risør, Lyngør, Tvedestrand og til Flosta gir et rikt og variert kystfiske. Området er ikke kjent for de store rekordfiskene, selv om du ofte kan få rugger du må kjempe hardt med for å få opp i båten. Det er mangfoldet og den store variasjonen av fiskeslag som gjør kysten ved Risør og Tvedestrand så interessant for sportsfiskere. I tillegg til selve kysten er her mange, lange fjorder der fiskebestanden samspiller med havområdet. I fjorden er det også gode fiskeplasser når det er værhardt på havet. Dessuten er været usedvanlig bra på Sørlandskysten. Rolige dønninger, blank sjø og behagelige temperaturer skaper sikkerhet og velvære. Farvannet gir muligheter til å fiske fra egen småbåt, eller bli med på spesialarrangerte fisketurer med erfarne skippere som virkelig kjenner fiskeplassene.

Risør Akvarium åpnet sommeren 1996 og er et lærerikt og spennende opplevelsestilbud for barn og voksne. Akvariene er spesielt tilpasset for barn og har lav høyde og god tilgjengelighet. Det er de vanligste fiskeslagene som finnes i Skagerrak som svømmer rundt i bassengene. I tillegg har alle akvariene et miljø med krabber, hummer, skjell, alger og annet fra faunaen utenfor bryggekanten.

Akvariet består av ti basseng: fem store, hvorav fire av dem er åpne og ett lukket. Det siste er av naturlige årsaker! Det er nemlig forbeholdt steinbit. I tillegg er det fem mindre akvarier. Det er ca. 500 fisk og havdyr totalt i akvariene, hvorav rundt 100 forskjellige arter. Her kan du oppleve fisken på nært hold! Ja kanskje kan du til og med stryke en torsk over ryggen.

Bildet nedenfor viser skjærgården du passerer på din 10 minutters båttur til Risør by (i 20 knop) fra bryggen ved det nye hytteområdet Rye Strand: