Flyfoto, tomtekart, etc over hyttefeltet Søndre Stølslia.

Flyfoto. Gamle Kongevei er nederst i bildet:

 Eksempel på bebyggelse for Søndre Stølslia fra Lie Gilberg Arkitekter:

Bildet under viser innkjøringen til hyttefeltet fra Gamle Kongevei. Tomtene ligger oppover til høyre i bildet: